CENSOS

En aquesta secció podeu anar consultant els censos més recents:

Cens d’ajocadors hivernants de desembre de 2018

Cens d’ajocadors hivernants de gener de 2019