Assemblea de socis2018-10-30T18:38:01+00:00

ASSEMBLEA DE SOCIS

Anualment es convoca una assemblea ordinària de socis on es presenta la memòria de els activitats realitzades durant l’any, la memòria econòmica i balanç de socis, a més de la previsió d’activitats i pressupost per l’any vinent. A continuació pots descarregar les presentacions resum de les diferents assemblees

Assemblea general de socis 2016

Assemblea general de socis 2017

Assemblea general de socis 2016