ASSEMBLEA DE SOCIS

Anualment es convoca una assemblea ordinària de socis on es presenta la memòria de els activitats realitzades durant l’any, la memòria econòmica i balanç de socis, a més de la previsió d’activitats i pressupost per l’any vinent. A continuació pots descarregar les presentacions resum de les diferents assemblees

Assemblea general de socis 2016

Assemblea general de socis 2017

Assemblea general de socis 2018

Assemblea general de socis 2019

Assemblea general de socis 2020

Assemblea general de socis 2021

Assemblea general de socis 2022