FES-TE'N SOCI

Els socis de l’APNAE reben, a banda del seu carnet i adhesius acreditatius:

  • Quatre revistes informatives a l’any sobre el Parc i l’APNAE: EL Bruel (tres en format electrònic i una en format paper)
  • Un breu noticiari electrònic mensual
  • Aparcament gratuït al pàrquing del Cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
  • Descomptes a les activitats organitzades per l’APNAE i en els serveis que ofereixen alguns coŀlaboradors (càmpings, hotels, restaurants, etc.).

Tots aquests avantatges a canvi d’una petita quota anual: 25euros (quota individual) o 45 euros (quota familiar que inclou els fills de la unitat familiar fins a 18 anys). 

Actualment l’APNAE compta amb 800 socis! No t’ho pensis més i fes-te soci de l’APNAE omplint el següent formulari!

Si vols fer una donació pots fer-ho fent un ingrés al següent número de compte: ES85 2100 3715 7922 0019 6323

⚠️   L’APNAE és una associació sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, i acollidaa  la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. ⚠️

A la taula de sota es mostren les desgravacions per a declarants a l’Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d’una persona o entitat. En tots els casos el límit de deducció és del 10% sobre la base liquidable. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d’incentius fiscals al mecenatge. Llei 26/2014 de 27 de novembre, de modificacins a l’IRPF. Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats.

A més l’APNAE està inscrita al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. I en el cas que el donant sigui una persona física Segons figura en l’article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, els donants tenen dret a aplicar una deducció al seu IRPF per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del 15% de les quantitats donades. La persona ha de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l’import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica del seu IRPF.