FES-TE'N SOCI

Els socis de l’APNAE reben, a banda del seu carnet i adhesius acreditatius:

  • Quatre revistes informatives a l’any sobre el Parc i l’APNAE: EL Bruel (tres en format electrònic i una en format paper)
  • Un breu noticiari electrònic mensual
  • Aparcament gratuït al pàrquing del Cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Malauradament, des del gener del 2022 no podem oferir als socis l’aparcament gratuït que oferíem fins ara. Aquesta mesura no depèn de nosaltres i mirarem de revertir-la.
  • Descomptes a les activitats organitzades per l’APNAE i en els serveis que ofereixen alguns col·laboradors (càmpings, hotels, restaurants, etc.).

Tots aquests avantatges a canvi d’una petita quota anual: 25 euros (quota individual) o 45 euros (quota familiar que inclou els fills de la unitat familiar fins a 18 anys). 

Actualment l’APNAE compta amb 800 socis! No t’ho pensis més i fes-te soci de l’APNAE omplint el següent formulari!

Si vols fer una donació pots fer-ho fent un ingrés al següent número de compte: ES85 2100 3715 7922 0019 6323

⚠️   L’APNAE és una associació sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, i acollidaa  la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. ⚠️

A la taula de sota es mostren les desgravacions per a declarants a l’Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d’una persona o entitat. En tots els casos el límit de deducció és del 10% sobre la base liquidable. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d’incentius fiscals al mecenatge. Llei 26/2014 de 27 de novembre, de modificacins a l’IRPF. Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats.

A més l’APNAE està inscrita al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. I en el cas que el donant sigui una persona física Segons figura en l’article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, els donants tenen dret a aplicar una deducció al seu IRPF per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del 15% de les quantitats donades. La persona ha de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l’import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica del seu IRPF.