A continuació podreu veure el balanç de situació de l’entitat i balanç de comptes annuals, així com també la darrera memòria econòmica.

 

Subvencio CB
Documentació transparencia