PROJECTE GAIG BLAU

A continuació presentem un recull de la informació més rellevant del Projecte Gaig Blau. En primer lloc apareix el pòster de presentació del projecte “Conservació i gestió de la població reproductora de Gaig blau al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà”, presentat al 1r Congrés d’Ornitologia de les terres de Parla Catalana, de la ma de la seva autora, la Cristina Fernández, biòloga al capdavant del projecte, sòcia i col·laboradora de l’APNAE. En aquest poster apareix resumida la informació més rellevant d’aquest projecte.  Tot seguit, a la dreta, les memòries de l’any 2017 i 2018 del projecte, respectivament, les quals podeu consultar. 

Aquest projecte ha estat possible també gràcias a la col·laboració d’ENDESA.

Execut