PROJECTE DE DESCOBERTA DEL PNAE 2017-2018

El projecte “Descoberta del PNAE 2017-18” és el recull d’activitats de natura lúdiques, activitats de voluntariat, projectes de descoberta, també un impuls als mitjans per a la difusió dels mateixos, així com també un impuls a la millora qualitativa de les activitats amb un reforçament intern de l’entitat, que ha estat finançat per les subvencions als espais naturals de Catalunya, hàbitats i espècies 2017-2018 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El projecte treballa 4 aspectes:

Activitats de descoberta del PNAE: sortides de descoberta del Parc, jornades de voluntariat i el curs d’ornitologia 2018.

Projectes de descoberta del PNAE: La descripció de 6 itineraris caminant que uneixen els nuclis de població del Parc amb els punt d’itnerès a visitar.

Mitjans de difusió de les activitats del PNAE: La publicació dels 4 Bruels 2018, la millora de la web i l’elaboració d’un noticiari mensual.

Impuls al voluntariat ambiental del PNAE: la redacció del Pla de voluntariat de l’APNAE conjuntament amb el PNAE.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda