El passat 12 de gener de 2019 vam realitzar l’assemblea anual de socis de l’APNAE. Durant la primera part, la junta directiva va presentar un resum anual de l’entitat en diferents àmbits, el de projectes i activitats, econòmic, etc. Ja podeu consultar la memòria que es va projectar durant la sessió a www.apnae.org/assemblea-de-socis/, on també trobareu les memòries d’anys anteriors. Durant la segona part, en Deli Saavedra va fer la presentació de “Rewilding: una nova eina per restaurar espais i espècies” .