Més de cinquanta socis ens vàrem aplegar el vespre del dissabte dia 26 per celebrar l’assemblea de socis de l’Apnae. Finalitzada l’assemblea vàrem poder gaudir de la conferència  del Dr. Ramon Folch “Aiguamolls: del somni al projecte executat”


Fotografia i text: Joan Morales