Durant el gener a tot Catalunya es realitza el cens d’ocells aquàtics hivernants. A la comarca aquest cens es realitza en diferents zones protegides, però hi ha molts altres indrets d’interès, com rius, rieres, basses… de la comarca on mai s’hi ha realitzat, és per això que engany amb l’ajuda de voluntaris es vol censar totes aquestes zones per tal de tenir una major cobertura comarcal de la hivernada d’aquest ocells. sexlocals.ch.

Horari: a partir de 8h fins al migdia
Lloc de trobada: el lloc es concretarà uns dies abans
Cal portar: prismàtics
Activitat gratuïta i oberta a tothom, però es demana tenir un mínim de coneixement en identificació d’ocells per participar.

Els interessats cal apuntar-se a: APNAE (972 454 672 / apnae@apnae.org) o IAEDEN (972670531 /iaeden@iaeden.cat) abans del dia 16 de gener per tal de planificar el cens.